Wederzijds belangen aftasten door versterking van de eerste lijn

De substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn en de versterking van die eerste lijn
moeten zich werkenderwijs ontwikkelen. Het hoofdlijnenakkoord dat het ministerie van VWS
sloot met de eerstelijns partijen en de zorgverzekeraars, vormt hierbij het uitgangspunt.
Maar over de vraag hoe de hierin vastgelegde afspraken moeten worden geïnterpreteerd,
De substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn en de versterking van die eerste lijn
moeten zich werkenderwijs ontwikkelen. Het hoofdlijnenakkoord dat het ministerie van VWS
sloot met de eerstelijns partijen en de zorgverzekeraars, vormt hierbij het uitgangspunt.
Maar over de vraag hoe de hierin vastgelegde afspraken moeten worden geïnterpreteerd,
De substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn en de versterking van die eerste lijn

De substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn en de versterking van die eerste lijn moeten zich werkenderwijs ontwikkelen. (ZN)

>>> Lees verder (Artikel)

Brussel tikt VWS op vingers

Brussel wil dat Nederland vaart maakt met het recht van een patiënt om in een ander EU-land gezondheidszorg te kunnen kiezen. Volgens de Europese Commissie voldoet de Nederlandse wetgeving nog steeds niet volledig aan de Europese regels (Skipr)

>>> Lees verder (Artikel)

Brief over vergoeding Cyanocobalamine

Antwoord van minister Schippers (VWS) op een brief van een burger over de vergoeding van Cyanocobalamine.

>>> Lees verder (Artikel)

‘Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum sluit waarschijnlijk’

Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum gaat waarschijnlijk sluiten. Dat is gemeld tijdens een personeelsbijeenkomst, schrijft Omrop Fryslân.

>>> Lees verder (Artikel)

Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Ontwerpregeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen. De wijziging gaat over het vaststellen van de herziene maximumprijzen.

>>> Lees verder (Artikel)

Kuur afmaken

Er zit een hard bultje op mijn been. Het zit er al meer dan twee weken, en het wil niet weggaan. (NRC Handelsblad)

>>> Lees verder (Artikel)

Apothekers: Patiënten mijden apotheek om kosten voor advies

Aris Prins, apotheker in Poeldijk, is sinds de zomer al met 54 onopgehaalde recepten blijven zitten. (BN De Stem)

>>> Lees verder (Artikel)

Veel nieuwe medicatie voor langer dan 15 dagen

Om verspilling tegen te gaan hebben verzekerden bij nieuwe medicatie meestal recht op verstrekking voor maximaal vijftien dagen. Van de geneesmiddelen die apothekers voor een langere periode afleveren, is het gezien de lage prijzen meestal niet doelmatig om deze voor kortere tijd mee te geven. (SFK)

>>> Lees verder (Artikel)

Nederlandse huisartsen schrijven netjes voor

Nederlandse huisartsen schrijven overwegend goed voor, zegt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Er is nog wel ruimte voor verbetering van doelmatig voorschrijven. (Medisch Contact)

>>> Lees verder (Artikel)

Kwaliteit farmacotherapeutische zorg kwetsbare ouderen met polyfarmacie moet beter

De multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ is nog onvoldoende geïmplementeerd. Zorgprofessionals zijn in het algemeen bekend met de richtlijn, maar voeren nog onvoldoende medicatiebeoordelingen uit.(IGZ)

>>> Lees verder (Artikel)