Webcasts risico's en veiligheid van werken met cytostatica

Een Beckton & Dickinson symposium over de  risico's en veiligheid van werken met cytostatica. Webcasts zijn te zien in alle browsers en zijn een service van FarmaActueel®

>>> Lees verder (Artikel)

Van OZIS naar LSP: bereid u goed voor

Stichting OZIS trok op 1 juli 2014 de licentie-overeenkomsten van de ‘OZIS-standaard Dienstwaarneming Apotheken’ in. Uw OZIS-ring heeft tot 2015 om finale afspraken te maken over het uitzetten van OZIS als over het gebruik van het LSP. De overgangsperiode waarborgt de patiëntveiligheid. (KNMP)
>>> Lees verder (Artikel)

Wim van Hulst en Raymond Kolman over de toekomst van de farmacie

De openbare apothekers maken zich zorgen over hun toekomst. De zorgverzekeraars hebben vooral interesse in voortzetting van het preferentiebeleid, omdat ze hiermee premieverlaging voor hun verzekerden kunnen bewerkstelligen. En het ministerie van VWS maakt weinig haast om de openbare farmacie een nieuw toekomstperspectief te bieden. Hoe kijken de mensen uit het veld aan tegen de openbare farmacie en de scenario’s voor de toekomst daarvan? Deel 3 van een artikelenserie over de toekomst van de openbare farmacie. (FarmaMagazine)

>>> Lees verder (Artikel)

Overleg Cao Apothekers in dienstverband op de klippen

Voorlopig is er nog geen eerste toekomstbestendige Cao voor Apothekers in dienstverband. In deze nieuwsbrief praten we de apothekers in dienstverband bij over de ontwikkelingen na de vorige nieuwsbrief van 18 september 2014.

>>> Lees verder (Artikel)

Beantwoording Kamervragen over overheveling specialistische geneesmiddelen per 2015

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de fracties van de VVD, PvdA, SP, PVV, CDA en D66 in de Tweede Kamer over de overheveling van specialistische geneesmiddelen per 1 januari 2015.

>>> Lees verder (Artikel)

Reactie KNMP op Rapport Berenschot: Impact van geneesmiddelentekorten voor patiŽnten

De apotheker zit steeds vaker klem tussen zijn zorgplicht als zorgverlener en de regeldruk in de apotheek door de geneesmiddelentekorten. De KNMP pleit daarom voor meer ruimte voor de apotheker om gevolgen van geneesmiddelentekorten voor de patiënt op te lossen.

>>> Lees verder (Artikel)

1e CAO Apothekers in loondienst op laatste moment geklapt

De onderhandelingen voor de cao voor apothekers in dienstverband zijn nu al een tijdje onderweg en leken bijna ten einde te zijn. En ineens waren ze weg… of tegen?!
Alle positieve berichten over een nabije eerste cao voor apothekers ten spijt: na maanden overleg over hoofdlijnen, kaders, uitgangspunten en het bespreken van voorbeelden wilden de vertegenwoordigers namens werkgevers, zonder enige grond, plots niet meer verder praten over een concept akkoord.

>>> Lees verder (Artikel)

Gastcolumn: Spooknotaís

Met enige regelmaat zie ik op de website van de KNMP de vermelding staan dat er in plaats ‘X’ weer spooknota’s /recepten zijn gesignaleerd. Deze zorgtaak wordt door apothekers blijkbaar nogal serieus ‘ter hand’ genomen. Het kan verkeren, maar de KNMP moet toch raar hebben opgekeken dat heel veel patiënten aan de andere kant van de balie een soortgelijke ervaring hebben gehad.

>>> Lees verder (Artikel)

Gastcolumn: Een ***zaak

“Zullen we er maar mee stoppen?” De vraag werd de koffiekamer in geslingerd op een toon die verried dat de persoon die hem uitsprak hem zelf eigenlijk al had beantwoord.

>>> Lees verder (Artikel)

Nieuw medicijn borstkanker: 15 maanden langer leven

Een Zwitserse medicijnfabrikant heeft een middel uitgevonden waardoor vrouwen met een agressieve vorm van borstkanker gemiddeld bijna 16 maanden langer in leven blijven.(Telegraaf)

>>> Lees verder (Artikel)