Verslag Bruggink Bijeenkomst Rijksbegroting 2015, paragraaf Farmacie

Een algemene indruk is dat er in 2015 op het gebied van farmacie niet heel veel verandert. In 2012 en in 2013 zijn de kosten voor farmaceutische hulp voor het eerst gedaald. Die daling zal voortgezet worden in 2014 en beoogd in 2015. Farmacie bestaat in 2013 voor 70% generiek, die 9% van de kosten farmaceutische hulp omvatten. (FarmaActueel)

>>> Lees verder (Artikel)

KNMP wil apotheker uit eigen risico

De KNMP pleit voor het uit het eigen risico halen van de begeleiding door apothekers bij het medicijngebruik van patiënten. Zeker nu het kabinet aankoerst op het verder verhogen van het eigen risico.
>>> Lees verder (Artikel)

3,5% vrouwen tussen 45 - 60 jaar krijgt hormoontherapie

Het gebruik van oestrogenen door vrouwen in de leeftijd van 45 tot en met 60 jaar is in de afgelopen vijf jaar met 20% afgenomen. In 2013 gebruikte 3,5% van de vrouwen in de overgangsfase zo’n middel. (SFK)
>>> Lees verder (Artikel)

Kwaliteitsrapport 'Apotheker in de wijk'

De KNMP publiceert op 18 september het Kwaliteitsrapport 'Apotheker in de wijk'. Dit rapport beschrijft de kwaliteit van zorg van de openbaar apotheker en van zijn maatschappelijke functie in de wijk. De publicatie is interessant voor stakeholders van de KNMP.
>>> Lees verder (Artikel)

Een heel duur sprookje

Zoals wel vaker vroeg mijn zoontje Justus of ik hem een verhaaltje wilde voorlezen voor het slapen gaan. “Nee, ik heb een beter idee”, zei hij, “doe maar een sprookje."(Skipr)

>>> Lees verder (Artikel)

Schippers wil tekorten medicijnen tegengaan

Zorgverzekeraars en apotheken moeten samen gaan regelen dat ze de medicatie aan kwetsbare patiënten en voorraden van bepaalde geneesmiddelen zekerstellen. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) gaat met hen bespreken hoe ze dit kunnen doen. Aanleiding zijn oplopende tekorten aan geneesmiddelen in de afgelopen tien jaar.

>>> Lees verder (Artikel)

Helft gebruikt te veel neusspray

De helft van de mensen met een chronisch verstopte neus gebruikt te veel neussprays en druppeltjes. (De Standaard)

>>> Lees verder (Artikel)

Verloskundige mag beperkt voorschrijven

Het ministerie van VWS heeft laten weten dat de AMvB (Algemene Maatregelen van Bestuur) per 1 september 2014 wordt uitgebreid met het voorschrijven van orale anticonceptiva, het spiraal (IUD’s) en het voorschrijven van lachgas (KNOV)

>>> Lees verder (Artikel)

Column Marcel Levi: Bittere pillen

In het weer opgelaaide debat over de kwantitatieve en kwalitatieve gezondheidswinst die extreem dure geneesmiddelen opleveren en vooral de hoeveelheid geld die de solidaire – of misschien wel steeds minder solidaire – medemens daarvoor over heeft, blijft één element chronisch onderbelicht. Dat betreft de vraag waarom sommige geneesmiddelen zo exorbitant duur zijn.(Medisch Contact)

>>> Lees verder (Artikel)

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rijksbegroting 2015

Hieronder is het (grote) document van de Begroting VWS 2015 te downloaden. Voor Farmaceutische Zorg is € 4.716,5 Mj begroot.

>>> Lees verder (Artikel)