ASN bank rapport over farmaceutische industrie: “From Policy to Practice"

Ethisch handelen en consumentenbescherming in de farmaceutische industrie, een onderzoek van ASN Bank.

>>> Lees verder (Artikel)

NVZ: Nieuwe visie geneesmiddelenbeleid belangrijke stap in de goede richting

Met de nieuwe visie geneesmiddelenbeleid die vrijdag 29 januari is gepubliceerd, zet de minister de goede koers in. Wel moet er aandacht zijn voor het oplossen van de problemen die op korte termijn spelen. Onderdeel van de visie is het pakket maatregelen dat veldpartijen en VWS in december 2015 zijn overeengekomen om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen te borgen.

>>> Lees verder (Artikel)

LaReb Bijwerking App

Bijwerkingencentrum Lareb lanceert de Bijwerking App. Naast het melden van bijwerkingen kunt u nieuws over bijwerkingen ontvangen. De App is geschikt voor zowel zorgverleners als patiënten.
>>> Lees verder (Artikel)

Schippers blaft hard, maar doorbijten wordt moeilijk in strijd tegen dure medicijnen

Edith Schippers wil de farmaceutische industrie aan banden leggen, zo meldde ze vrijdag in haar nieuwe geneesmiddelenvisie. Trekt ze als de zorgminister van een klein land niet een veel te grote broek aan? Vijf vragen over de 'ongekend' hoge prijzen van medicijnen. (FD, Gratis login)

>>> Lees verder (Artikel)

Er is nu een plan tegen dure pillen

7 vragen over het voorstel van Schippers. Het is een belangrijke doorbraak bij de aanpak van dure medicijnen. Maar gaat het werken?

>>> Lees verder (Artikel)

Integraal pakket aan maatregelen ter borging van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen

Integraal pakket aan maatregelen ter borging van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen.

>>> Lees verder (Artikel)

Ontwikkelagenda visie geneesmiddelen

In deze ontwikkelagenda staan alle maatregelen, acties en activiteiten opgenomen die voortvloeien uit de geneesmiddelenvisie. Daarnaast worden ook belangrijke doorlopende activiteiten op het geneesmiddelenbeleid opgenomen.

>>> Lees verder (Artikel)

Nieuwe geneesmiddelenvisie VWS

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een radicale koerswijziging in het geneesmiddelenbeleid. Patiënten moeten sneller toegang hebben tot nieuwe, baanbrekende geneesmiddelen, maar wel tegen aanvaardbare prijzen. ‘Dat kan alleen als we de discussie openen over zaken die tot nog toe onbespreekbaar waren, zoals de machtspositie van de farmaceutische industrie’,

>>> Lees verder (Artikel)

Helft astma/COPD-medicatie betreft multisource-middel

Apothekers verstrekten vorig jaar aan 1,7 miljoen mensen een keer of vaker een geneesmiddel bij astma/COPD. Dat is een stijging van 3% ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal ging het om bijna 7,3 miljoen verstrekkingen. Slechts in de helft van die gevallen betrof het multisourcemedicatie. Naar verwachting zal dat dit jaar toenemen.

>>> Lees verder (Artikel)

Bijwerkingen van antidepressiva verdoezeld

Onderzoek voor de markttoelating van antidepressiva in Europa vertoonde ernstige tekortkomingen. (NRC Handelsblad)

>>> Lees verder (Artikel)