Miljoenen pillen in beslag genomen bij actie nepmedicijnen

Miljoenen pillen zijn in beslag genomen en twaalf mensen gearresteerd tijdens een grote actie tegen namaakmedicijnen in Europese landen.(Parool)

>>> Lees verder (Artikel)

FIP-award voor KNMP'er Frans van de Vaart

Manager Frans van de Vaart van de KNMP heeft op het jaarlijkse congres van de International Pharmaceutical Federation (FIP) in de Thaise hoofdstad Bangkok gisteren een onderscheiding gekregen voor zijn vele verdiensten voor de farmacie in de wereld. FIP-president Michel Buchman heeft Van de Vaart een FIP Fellowship voor ‘practice’ overhandigd.
>>> Lees verder (Artikel)

Ministerie zette NZa onder druk om 100 miljoen aan Erasmus MC te verstrekken

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft druk uitgeoefend op de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een specifieke regeling te treffen voor het Erasmus Medisch Centrum. Dit zegt een oud-medewerker van de NZa donderdag a.s. in ZEMBLA. Het ministerie zegde het ziekenhuis in 2009 honderd miljoen euro toe voor de nieuwbouw.(Zembla)

>>> Lees verder (Artikel)

Rapport commissie-Borstlap uitgelekt ‘NZa verwaarloosde Gotlieb, ministerie schuurde langs de wet

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet opgesplitst worden. De dubbele taak van de organisatie, het opstellen van regels én het controleren van ziekenhuizen en zorgverzekeraars, dient te verdwijnen. Bovendien moet het management en het personeelsbeleid sterk verbeterd worden. Dat adviseert de commissie-Borstlap in een hard rapport over de toezichthouder die de zorgmarkt van jaarlijks 90 miljard euro bewaakt.(NRC Handelsblad)

>>> Lees verder (Artikel)

Novartis heeft effectiever medicijn hartfalen

Een experimenteel medicijn tegen hartfalen, ontwikkeld door de Zwitserse geneesmiddelenfabrikant Novartis, heeft vergeleken met een standaardbehandeling 20 procent meer mensen in leven gehouden, danwel voor een ziekenhuisopname behoed. (Skipr)

>>> Lees verder (Artikel)

Roche Oncology Award vraagt inzendingen

In 2013 heeft  Roche de Roche Oncology Award in het leven geroepen. Met deze tweejaarlijkse award willen we de vele creatieve en innovatieve oncologische projecten een podium bieden en tegelijkertijd alle specialisten, apothekers, verpleegkundigen en kankerpatiëntenorganisaties danken voor de jarenlange prettige en vruchtbare samenwerking.

>>> Lees verder (Artikel)

Elektrische bezorgauto apotheek Martini Ziekenhuis

De apotheek van het Martini Ziekenhuis in Groningen beschikt over een elektrische auto. De Mitsubishi iMiev zal gebruikt worden om medicijnen te bezorgen bij patiënten die specifieke medicatie nodig hebben en zelf niet mobiel genoeg zijn om naar het ziekenhuis te komen. Daarnaast bezorgt de apotheek ook bij verpleeghuizen.

>>> Lees verder (Artikel)

Nieuwe zorgtaken nopen tot btw-review

De transformatie die apothekers doormaken van distributeur van geneesmiddelen naar zorgverlener heeft gevolgen voor de btw-heffing. Het nieuwe Handboek Apotheek & BTW van de KNMP waarschuwt apothekers tijdig maatregelen te nemen. (PW)
>>> Lees verder (Artikel)

Maastricht UMC+ en Radboudumc breiden samenwerking uit

Het Radboudumc en Maastricht UMC+  gaan intensiever samenwerken op het gebied van  genetica en  farmacie. Gisteravond ondertekenden bestuursvoorzitters Melvin Samsom en Guy Peeters de officiële samenwerkingsovereenkomsten. De afdeling Klinische Farmacie van het MUMC+ en de Radboudumc Apotheek willen  één gezamenlijk Academisch Centrum voor Specialistische Farmaceutische Patiëntenzorg vormen.

>>> Lees verder (Artikel)

Hypertensiepatiënten titreren eigen medicatie

Patiënten met hypertensie en een daarmee samenhangend hoog risicoprofiel zijn goed in staat zelf hun bloeddruk te monitoren en zo hun medicatie te titreren. Ze hebben daar bovendien baat bij. (Medisch contact)

>>> Lees verder (Artikel)