Roche Oncology Award vraagt inzendingen

In 2013 heeft  Roche de Roche Oncology Award in het leven geroepen. Met deze tweejaarlijkse award willen we de vele creatieve en innovatieve oncologische projecten een podium bieden en tegelijkertijd alle specialisten, apothekers, verpleegkundigen en kankerpatiëntenorganisaties danken voor de jarenlange prettige en vruchtbare samenwerking.

>>> Lees verder (Artikel)

Elektrische bezorgauto apotheek Martini Ziekenhuis

De apotheek van het Martini Ziekenhuis in Groningen beschikt over een elektrische auto. De Mitsubishi iMiev zal gebruikt worden om medicijnen te bezorgen bij patiënten die specifieke medicatie nodig hebben en zelf niet mobiel genoeg zijn om naar het ziekenhuis te komen. Daarnaast bezorgt de apotheek ook bij verpleeghuizen.

>>> Lees verder (Artikel)

Nieuwe zorgtaken nopen tot btw-review

De transformatie die apothekers doormaken van distributeur van geneesmiddelen naar zorgverlener heeft gevolgen voor de btw-heffing. Het nieuwe Handboek Apotheek & BTW van de KNMP waarschuwt apothekers tijdig maatregelen te nemen. (PW)
>>> Lees verder (Artikel)

Maastricht UMC+ en Radboudumc breiden samenwerking uit

Het Radboudumc en Maastricht UMC+  gaan intensiever samenwerken op het gebied van  genetica en  farmacie. Gisteravond ondertekenden bestuursvoorzitters Melvin Samsom en Guy Peeters de officiële samenwerkingsovereenkomsten. De afdeling Klinische Farmacie van het MUMC+ en de Radboudumc Apotheek willen  één gezamenlijk Academisch Centrum voor Specialistische Farmaceutische Patiëntenzorg vormen.

>>> Lees verder (Artikel)

Hypertensiepatiënten titreren eigen medicatie

Patiënten met hypertensie en een daarmee samenhangend hoog risicoprofiel zijn goed in staat zelf hun bloeddruk te monitoren en zo hun medicatie te titreren. Ze hebben daar bovendien baat bij. (Medisch contact)

>>> Lees verder (Artikel)

Meldactie problemen preferentiebeleid

Welke problemen ondervinden patiënten door het preferentiebeleid? Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) start in de tweede week van september een meldactie om dit in kaart te brengen. (PW)
>>> Lees verder (Artikel)

Het nieuwe ‘Handboek Apotheek & btw’ is uit

De 2e editie van het 'Handboek Apotheek & btw' van de KNMP is uit. Sinds de introductie in 2012 heeft het handboek zijn meerwaarde bewezen, bijvoorbeeld voor de btw-heffing over het ‘eerste terhandstellingsgesprek’. Het is zaak dat u alle btw-consequenties overziet, vooral tijdens de huidige contractvoorbereidingen. (KNMP)
>>> Lees verder (Artikel)

Inkoop griepremmers was onbezonnen

Vanwege de pandemische dreiging kocht Nederland van 2005 tot 2009 op grote schaal antivirale middelen in. Er werd onderhandeld over prijs en levering. Maar de werkzaamheid kwam niet ter sprake, zo blijkt uit stukken die zijn verkregen via de Wet openbaarheid van bestuur. (Medisch Contact)

>>> Lees verder (Artikel)

Fusiebesprekingen NVZA en NVPF afgebroken

De fusiebesprekingen tussen de Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie (NVPF) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) zijn afgebroken. Beide partijen waren in overleg met elkaar en zouden in juni een vergadering houden voor de oprichting voor de nieuwe gezamenlijke vereniging. (PW)
>>> Lees verder (Artikel)

Ziekenhuizen voegen labs samen

Vijf ziekenhuizen uit de regio Amsterdam willen hun medische laboratoria samenvoegen. Het gaat om het OLVG, Lucas Andreas en het BovenIJ uit Amsterdam, en het Medisch Centrum Zuiderzee in Lelystad en het Flevoziekenhuis in Almere. (RTL)

>>> Lees verder (Artikel)