KNMP-voorzitter Klein Nulent: ‘Versnipperde wijkverpleging is knelpunt in eerstelijnssamenwerking’

De versnippering van de wijkverpleegkundigezorg is een knelpunt in de samenwerking tussen huisarts, wijkverpleegkundige en apotheker.(KNMP)

>>> Lees verder (Artikel)

Dianda Veldman nieuwe directeur NPCF

Dianda Veldman is de nieuwe directeur van Patiëntenfederatie NPCF. Per 1 september volgt zij Wilna Wind op, die na bijna vijf jaar vertrekt.(PW)
>>> Lees verder (Artikel)

Webcasts ESCP 2015: Acquisition of pharmaceutical skills

Webcasts van het ESCP-congres voor apothekers in Nice, Juni 2015. Webcasts zijn een combinatie van Video en dia's en zijn in alle browsers te zien. Een service van FarmaActueel®

>>> Lees verder (Artikel)

De nieuwe declaratiestandaard: wat kunt u verwachten?

Sinds 1 juli 2015 declareren apothekers volgens de nieuwe declaratiestandaard. De nieuwe standaard gaat gepaard met diverse veranderingen in het declaratieverkeer tussen apotheker, zorgverzekeraar én cliënt. 17 juni 2015 vond er een bijeenkomst over plaats bij Clearing House Apothekers (CHA) in Den Haag. (FarmaMagazine)

>>> Lees verder (Artikel)

Weesgeneesmiddelen: Troetelkinderen van Big Pharma

Het goede nieuws is dat fabrikanten vaker geneesmiddelen maken voor lijders aan zeldzame ziekten. Tegeleijkertijd stijgen de prijzen van weesgeneesmiddelen zo spectaculaire dat ze onbetaalbaar dreigen te worden.(€ 0,25, als u geen lid bent van NRC Handelsblad)

>>> Lees verder (Artikel)

Recept

In de apotheek staan drie assistentes over mijn recept gebogen, duidelijk niet bij machte om de hiëroglyfen van de huisarts te ontcijferen. „Kan ik misschien helpen”, bied ik aan. (NRC Handelsblad)

>>> Lees verder (Artikel)

Apotheek kan huisarts lokken naar krimpdorp

Huisartsen moeten gemakkelijker een eigen apotheek kunnen beginnen in gebieden met bevolkingskrimp. Het wordt dan voor jonge artsen aantrekkelijker daar een praktijk te beginnen. (Friesch Dagblad)

>>> Lees verder (Artikel)

Duur kankermiddel niet meteen verzekerd

Voor het eerst wordt een nieuw medicijn in de behandeling van kanker niet direct opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Het middel Nivolumab, dat deze maand op de markt komt, wordt eerst op effectiviteit wordt getoetst door het Zorginstituut Nederland (ZiN). Daarna onderhandelt het ministerie van Volksgezondheid met de fabrikant over de prijs. (FD)

>>> Lees verder (Artikel)

Rel om goedkope insuline: Diabetesclub botst met apothekers

Apothekersorganisatie KNMP is openlijk in botsing gekomen met Diabetesvereniging Nederland (DVN). (Telegraaf)

>>> Lees verder (Artikel)

Effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt

Rapport van KWF Kankerbestrijding over belemmeringen en oplossingen bij de inzet van dure geneesmiddelen tegen kanker.

>>> Lees verder (Artikel)