Apotheker ondersteunt huisarts met farmacotherapie

Apothekers en huisartsen werken al samen. Maar een apotheker in dienst van de huisarts om zo de huisarts dagelijks te ondersteunen op het gebied van farmacotherapie is een stap verder. En het werkt, zo laten twee enthousiaste zorgverleners in het Julius gezondheidscentrum in het Utrechtse Vleuten zien.

>>> Lees verder (Artikel)

Kamerbrief over correcties overheveling specialistische geneesmiddelen 2015

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de oplossingen ten aanzien van de knelpunten die zijn ontstaan na de overheveling van specialistische geneesmiddelen 2015.

>>> Lees verder (Artikel)

Rondetafelbijeenkomsten over toekomstige bekostiging farmaceutische patiŽntenzorg

Het sectiebestuur Landelijke Openbare Apotheken (LOA) houdt in juni 2015 5 rondetafelbijeenkomsten op verschillende plekken in het land over de toekomstige bekostiging van farmaceutische patiëntenzorg. Ter aanvulling op de toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 is het LOA-bestuur gestart met het opstellen van een visie op de toekomstige bekostiging van de farmaceutische zorg.

>>> Lees verder (Artikel)

Reactie op klacht wijzigen medicatiefabrikant en afspraken met apotheek

Minister Schippers (VWS) reageert op een klacht van een burger over zijn apotheek. De klacht gaat onder andere over het wisselen van medicijnfabrikant.

>>> Lees verder (Artikel)

Lagere dosering van biologicals vaak goed mogelijk

Met een op maat gesneden behandelplan kan bij veel reumapatiënten de dosering van biologicals worden teruggeschroefd. Een proef in het ziekenhuis van Lelystad leert dat er zo tonnen aan zorgkosten zijn te besparen. (Medisch Contact)

>>> Lees verder (Artikel)

Zorgverzekeraars leggen in 2016 nadruk op MFBís

Bijna alle zorgverzekeraars zetten bij hun inkoopbeleid voor apothekers voor 2016 in op de medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s). Zo kunnen apothekers patiëntkenmerken, laboratoriumuitslagen en andere relevante gegevens uit het medicatiedossier betrekken in hun adviezen.(PW)
>>> Lees verder (Artikel)

Prijs dure medicijnen stijgt

Dit jaar was er weliswaar een meevaller van 2 miljard euro voor het kabinet, maar 20 procent van de medicijnen wordt steeds duurder, meldt BNR.

>>> Lees verder (Artikel)

Meer ziekenhuisopnames door verkeerd medicijngebruik tijdens ramadan

Tijdens de ramadan worden chronisch patiënten, zoals diabetici, vaker opgenomen in het ziekenhuis. Dat komt doordat zij hun medicijnen niet goed gebruiken tijdens de vastenperiode. Apothekersorganisatie KNMP waarschuwt voor verkeerd medicijngebruik tijdens de ramadan, die begint op 18 juni. Apothekers kunnen helpen het medicijngebruik op een verantwoorde manier aan te passen.

>>> Lees verder (Artikel)

Ruud Coolen van Brakel over het FTO en de farmacotherapeutische zorg

Zorgverzekeraars moeten zorgvuldig zijn om met kwaliteitsindicatoren zorgverleners af te rekenen op hun presteren. En het FTO is iets van huisarts en apotheek. De wijkverpleegkundige moet hier niet aanschuiven. Ruud Coolen van Brakel over de staat van de farmacotherapeutische zorg in het land.(FarmaMagazine)

>>> Lees verder (Artikel)

Webcasts Prisma symposium 2015

Alle opegnomen presentaties van het Prisma symposium 2015. Een service van FarmaAcueel®

>>> Lees verder (Artikel)