Flinke stijging volwassen gebruikers methylfenidaat

Bij volwassenen is sprake van een relatief sterk toenemend aantal gebruikers van methylfenidaat. Dit staat in contrast met het aantal jeugdige gebruikers, waar de groei lijkt af te vlakken. Dit jaar zullen naar verwachting voor het eerst meer dan 100.000 personen van 18 jaar of ouder methylfenidaat gebruiken. (SFK)

>>> Lees verder (Artikel)

Specialisten worden échte ondernemers

De artsen van de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder (samen de MCA Gemini Groep) hebben onlangs goedkeuring gekregen van de Belastingdienst voor de oprichting van een medisch-specialistisch bedrijf. (FD)

>>> Lees verder (Artikel)

Minister Schippers zet subsidie Geneesmiddelenbulletin en Medicijnbalans voort

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) verlengt de subsidieverlening voor het Geneesmiddelenbulletin en MedicijnBalans met twee jaar.

>>> Lees verder (Artikel)

NZa keurt aanvraag vrije prestatie goed

Alphega Apotheek en CZ dienden samen een voorstel in voor een vrije prestatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa keurde het voorstel voor de vrije prestatie goed. De goedgekeurde prestatie is daarmee beschikbaar voor alle partijen. U moet wel een schriftelijke overeenkomst met een zorgverzekeraar hebben voordat deze prestatie wordt vergoed.(KNMP)

>>> Lees verder (Artikel)

Kandidaten voorzitterschap KNMP bekend

De KNMP heeft haar leden geinformeerd dat twee kandidaten zich definitief verkiesbaar hebben gesteld als nieuwe voorzitter van de KNMP. Dit zijn de collega’s Gerben Klein Nulent en Harry Stulemeijer.

>>> Lees verder (Artikel)

Vrouw pleegt overval op apotheek met moedermelk

Een apotheek in het Duitse Darmstadt is op een uitzonderlijke manier overvallen: met moedermelk als wapen. (Telegraaf)

>>> Lees verder (Artikel)

KNMP: Reden van voorschrijven nodig voor veiliger medicatiegebruik

De KNMP verwacht dat de wettelijk vereiste uitwisseling van gegevens tussen artsen en apothekers zal verbeteren wanneer het veld kan beschikken over optimale ICT-ondersteuning.

>>> Lees verder (Artikel)

Apotheker moet niet opdraaien voor kosten terugroepactie

Vertrouwen in geneesmiddelen moet altijd onomstreden zijn. Er mag niet de geringste twijfel bestaan over de kwaliteit van geneesmiddelen.  Zonder financiële compensatie voor de inspanningen van apothekers is deze werkwijze echter niet houdbaar.(KNMP) Werk mee aan de poll op FarmaActueel

>>> Lees verder (Artikel)

Klachten over apotheek verdubbeld

Consumenten zijn in algemene zin tevreden over de wachttijden in de apotheek, de levertijd van een geneesmiddel en de openingstijden van apotheken. Wel verdubbelde het aantal klachten van consumenten over hun apotheek. (Telegraaf)

>>> Lees verder (Artikel)

Marktscan Apotheekzorg NZa: Apotheekzorg goed toegankelijk, kosten dalen

Consumenten zijn in algemene zin tevreden over de wachttijden in de apotheek, de levertijd van een geneesmiddel en de openingstijden van apotheken. Apotheken moeten wel zorgen dat alle zorgactiviteiten apart vermeld staan op de nota, zodat de patiënt de factuur kan controleren. (NZa)

>>> Lees verder (Artikel)