Bijna 25 miljoen minder aan astma-COPD-medicatie

Nederlandse apotheken verstrekten in 2017 voor € 315 miljoen aan inhalatiemedicatie voor toepassing bij astma en copd. Dat is bijna € 25 miljoen (7%) minder dan in 2016 en bijna € 50 miljoen minder dan in 2014. Twee spécialités die jarenlang de uitgaven top 10 domineerden, verliezen terrein. (SFK)

Nederlandse apotheken verstrekten in 2017 voor € 315 miljoen aan inhalatiemedicatie voor toepassing bij astma en copd. Dat is bijna € 25 miljoen (7%) minder dan in 2016 en bijna € 50 miljoen minder dan in 2014. Twee spécialités die jarenlang de uitgaven top 10 domineerden, verliezen terrein. (SFK)
 

Materiaalkosten (x € miljoen) astma-COPD-inhalatiemiddelen (AIP zonder vergoeding apotheek)

Materiaalkosten (x € mln) astma-COPD-inhalatiemiddelen (AIP zonder vergoeding apotheek)

Totale kosten dalen vooral door tiotropium en salmeterolcombinatie

Openbare apotheken verstrekten in 2017 aan 1,66 miljoen mensen een middel uit de groep inhalatiemedicatie bij astma-COPD, een daling van ongeveer 2,4% ten opzichte van 2016. Het aantal verstrekkingen  van deze middelen uit deze groep nam met een vergelijkbaar percentage af tot 6,6 miljoen. De bijbehorende materiaalkosten (apotheekinkoopprijs zonder vergoeding voor de farmaceutische zorg) daalden met 7%.

Seretide*

De vaste combinatie Seretide*, bestaande uit salmeterol en fluticason, voerde – na de overheveling van de eerste tranche dure geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget – van 2012 tot en met 2014 de top 10 van geneesmiddelen met de hoogste uitgaven aan. De materiaalkosten van deze combinatie (inclusief generieke varianten) daalden in 2017 met 19% tot € 56 miljoen. Ongeveer de helft van die daling komt door minder verstrekkingen van deze combinatie, de rest door lagere prijzen. Het aandeel verstrekkingen van generieke varianten van deze combinatie neemt de laatste jaren sterk toe: van slechts 2% in 2015, 21% in 2016 tot 29% in 2017. Tot de generieke varianten behoren ook de producten die na het verlopen van het patent van het oorspronkelijk spécialité onder een andere merknaam (Airflusal en Aerivio) in de handel worden gebracht. De gemiddelde materiaalkosten per verstrekking voor de combinatie salmeterol/fluticason zijn in vier jaar tijd afgenomen van € 92,58 tot € 69,77 in 2017.

Spiriva

Tiotropium is bekend onder de merknaam Spiriva. Het middel nam in 2015 de eerste plaats van de top 10 van geneesmiddelen met de hoogste uitgaven over van Seretide* en stond ook in 2016 bovenaan die lijst. De totale materiaalkosten van alle middelen met alleen tiotropium zijn vorig jaar met ruim 11% gedaald tot bijna € 75 miljoen; 8% hiervan komt door minder verstrekkingen. De firma Teva introduceerde in 2016 zijn eigen tiotropiumvariant en kenmerkt dit niet als generiek in de G-standaard, maar als spécialité met merknaam Tiotrus. Deze variant heeft in 2017 een aandeel bereikt van 12,5% van alle  verstrekkingen van tiotropium. Door een ongeveer 20% lagere prijs zijn in 2017 de gemiddelde materiaalkosten per tiotropiumverstrekking met 3,5% afgenomen van € 88,60 in 2016 tot € 85,47 in 2017.
Overigens lijken de twee producten qua naamgeving niet gelijkwaardig. Volgens de geneesmiddelnaam bevat Spiriva 18 μg tiotropium per inhalatiecapsule en Tiotrus slechts 10 μg. Echter bij inhalatie van Spiriva blijft 8 μg achter in de inhalator, dus wordt effectief 10 μg geïnhaleerd. Om de verwarring compleet te maken blijft ook bij de Tiotrus-inhalatiecapsules werkzame stof achter in de inhalator (3 μg) maar die hoeveelheid is niet in de naamgeving opgenomen. Tiotrus bevat dus 13 μg, maar levert ook 10 μg per inhalatie.

* Abusievelijk heeft de SFK in de gedrukte versie van deze tekst in het Pharmaceutisch Weekblad Serevent gebruikt terwijl het Seretide moet zijn.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Een goed onderhandelaar en lobbyist weet wat met dit soort data te doen; bezuiniging 465 uit het Regeerakkoord moet worden gehaald. Wat de KNMP daarvan ook mag denken.

Die bezuiniging wordt gehaald door de substitutie graad te handhaven. Vrijval is in 4 jaar tijd ruimschoots de taakstelling. Zelfs meer.

We krijgen geld toe!

Kunnen besteden aan inkoop van preferente doosjes. Groothandelaren berekenen apothekers extra toeslagen voordat zij leveren! Verplicht inkopen en afleveren.

lage Ziektelast criterium wordt doorgevoerd. De KNMP ziet dat niet als zijnde conform Regeerakkoord.

Puur Darwinisme. Survival of the best lobbyist.

ANH JANSEN | 09-03-2018 | 14:42

Het is erger dan dit. SFK schiet de bal weer in eigen goal na de totaal mislukte Berenschotpoging van eerder deze week.

Welke zorgverzekeraar wil substitutie van Spiriva naar Tiotrus? Welke arts? Welke longarts?

Alleen Brocacef vanwege de marge. Die dwingt onze ketencollega's tot omzetten.
SFK zorgt ervoor dat het Longfonds van alliantie naar vijand gaat.
Wie controleert SFK? Ger of Ben of is het een vijfde kolonie geworden?

henricop | 09-03-2018 | 15:05

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2016/12/13/pakketadvies---horen-vitaminen-mineralen-en-paracetamol-1000-mg-nog-thuis-in-het-te-verzekeren-pakket

Even lezen. Paracetamol 1000 zal blijven. Bruto 12 miljoen per jaar. De rest, behalve de injecties, gaan naar Etos e.d.

Levert de verzekeraars 145 miljoen euro op.

Nog 320 miljoen te gaan.

Argument van ZiNL; de regelvergoeding maakt de zorg zo duur!

Waarom worden die apotheken eigenlijk betaald?

De KNMP: we gaan voor zorg worden betaald!

Ze moeten het alleen nog aan ZiNL vertellen.

ANH JANSEN | 09-03-2018 | 18:43

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Wanneer u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren. Als u al een account heeft kunt u hier inloggen.

22-03-2018 Alarmfase 1 bij farmabedrijf van Sanquin: de FDA komt controleren
22-03-2018 Oscars voor geneesmiddel-video's
22-03-2018 Apothekers wijzen op goedkopere merkloze medicijnen
22-03-2018 Toenemend tekort aan antibiotica zorgelijk
22-03-2018 Vereniging: 'Sluisplan zorgverzekeraars geen goed idee'
22-03-2018 Bart Benraad (ZN): vergroot sluis dure geneesmiddelen
19-03-2018 Gewapende overval op apotheek Maastricht
16-03-2018 Medicijnafval: apothekers draaien in 10% van de gemeenten nog op voor de rekening
16-03-2018 Apothekers trekken aan de bel: geneesmiddelentekorten verder opgelopen
15-03-2018 Druppels: onveilige of onhandige toedieningsvorm?
   
>>> Volledig Nieuwsarchief