Sensire: Communicatie sleutel tot medicatieveiligheid

In 2017 zijn Monique Oord en Evelien Vaags gevraagd om met Sensire mee te denken hoe de medicatieveiligheid in de keten verder verbeterd kan worden, in overeenstemming met de Veilige principes in de medicatieketen (Actiz)

>>> Lees verder (Artikel)

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A01205

Het begint met communicatie door aanwezig te zijn op plekken en op tijdstippen die er toe doen; bijvoorbeeld op deze vergadering. Hier worden de Akkoorden op Hoofdlijnen besproken en doorgenomen. Voor de buhne is deze openbare vergadering en de openbare stukken. In de wandelgangen gebeurt het.

Zo werkt dat.

En de KNMP schittert dan weer door afwezigheid!

Systeemmodel Zorgstelsel is op basis van concurrentie. Op basis van strijd.

De KNMP voert Drs P Dodenrit live op.

Snapt Less is More nog steeds niet.

ANH JANSEN | 16-04-2018 | 13:04

aak waren er geen geactualiseerde toedienlijsten beschikbaar als de medicatie veranderd was en buiten kantooruren moesten wijkverpleegkundigen leuren en sleuren om nog aan medicatielijsten te komen. Daarnaast wilden de apothekers graag van de tijdrovende schriftelijke medicatielijsten af.

-Probleem van actuele medicatie lijsten blijft bestaan. Digitaal of papier; een persoon/instelling moet de data krijgen en correct verwerken. Na te hebben onderzocht of de wijzigingen inderdaad correct waren. En dan doorvoeren!

Wie is verantwoordelijk en aansprakelijk? De leverende apotheek of de zorgverlenende apotheek?

Wat zegt EU wet en regelgeving? De Geneesmiddelenwet?

En waarom?

ANH JANSEN | 16-04-2018 | 13:13

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Wanneer u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren. Als u al een account heeft kunt u hier inloggen.

19-04-2018 'Een op drie patiënten zieker na medicijnwissel'
19-04-2018 Tips hoe je vervalste medicijnen online en in de apotheek herkent
19-04-2018 Besparen op zorg zonder dat kwaliteit daalt kan best, zegt zorgverzekeraar VGZ
18-04-2018 Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Betaalbare medicijnen: waarom kan het in India wél?’
18-04-2018 Kamerbrief over Vermindering administratieve lasten voor apothekers en zorgverzekeraars
18-04-2018 Kamerbrief over zelf medicijnen maken zodat patiëntbehandeling betaalbaar wordt
18-04-2018 Webcasts Biosimilars 2018
18-04-2018 Aurobindo eist rectificatie: “Aantijgingen Zembla ongefundeerd”
18-04-2018 Merck boekt succes met medicijn longkanker
18-04-2018 Dure geneesmiddelen drukken zwaar op medicijnuitgaven
   
>>> Volledig Nieuwsarchief