Klik op de titel om de webcast te zien in elke browser. Navigeer in de video met de knoppen aan de rechterkant.

Ziekenhuiszorg verplaatst zich naar huis:
de apotheker van het ziekenhuis als spil
7 juni 2017 Utrecht

Georganiseerd door

Geproduceerd door
Peter Lerk, Dagvoorzitter

Inleiding

Andries de Graaf, Clientenraad ASZ Dordrecht

Visie vanuit de patient

Miriam Koopmann, ziekenhuisapotheker ZGV

Medisch specialistische zorg thuis

Maryse Spapens, poliklinisch apotheker ASz, mede namens Lonneke Timmers, Menzis

Visie NVZA en Menzis rondom specialistisch farmaceutische zorg thuis en zorgpaden

Fiona Liem, poliklinisch apotheker in opleiding ASz Praktijkvoorbeeld: RS vaccinatie neonaten
Charlotte Pieters, poliklinisch apotheker EMC

Praktijkvoorbeeld: Zorgpad Hepatitis C