Deze webcasts zijn te zien in elke browser. Klik op de titel om de webcast te bekijken. Rechts in het videoscherm vindt u de navigatieknoppen. Voor een complete demo, klik hier

Gezamenlijke Inkoop 2017
4 oktober 2017, Utrecht

Produced by

Initiators

Chiel Bos (VWS) VWS Platform Dure Geneesmiddelen PDF

Bart Benraad (ZN)

Doel en Strategie Gezamenlijke Inkoop PDF

Dr. Peter Roos (NFU)

Gezamenlijke Inkoop Dure Geneesmiddelen ZN – NFU - NVZ PDF
Harrie Kemna (NVZ) Waarom is het belangrijk om mee te doen? PDF
Peter Lerk (NVZA) Visie NVZA op gezamenlijke inkoop. PDF
Tim Visser/Anne de Roos (Santeon) Value Based Health Care: kwaliteit en doelmatigheid farmacotherapie PDF

Marco Götte (Cardioloog)

Private – Public Partnership